สระบุรี เขต 2

โฆษณา

สพป.สระบุรี เขต 2 ประกาศวาระแห่งเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.สบ.2 จัดงานประกาศวาระแห่งเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2554
ณ อาคารประมณฑ์ผลาสินธุ์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อ.เมือง จ.สระบุรี